Tlf. +45 66 80 40 40

Inkasso – Fordele og ulemper ved at sende dit krav til inkasso

Vidste du, at sandsynligheden for, at skyldner betaler dit krav bliver mindre med tiden? Du skal derfor ikke vente med sende dit krav til inkasso.

Hvad gør jeg, hvis min kunde ikke betaler?

Hvis din kunde ikke betaler, kan du sende dit krav til inkasso (fremmed-inkasso). Alternativt kan du selv stå for inddrivelsen, det kaldes egen-inkasso. Fremmed-inkasso varetages af et inkassofirma eller en inkassoadvokat.

 

Proceduren for inkasso er den samme, uanset om du vælger at bruge en advokat eller et inkassobureau. Advokatinkasso har dog den fordel, at dit krav også kan behandles, selv om skyldner er uenig, og uanset om kravet overstiger 100.000,- kr.

 

Fordele og ulemper er der ved at benytte inkasso?

Når du har sendt dit krav til inkasso, vil din inkassoadvokat eller et inkassobureau overtage inddrivelsen. Du kan i stedet bruge din tid på din forretning. Nedenfor finder du en opsummering af fordele og ulemper ved at benytte en inkassoadvokat eller et inkassofirma.

 

Fordele 

 • Du kan bruge din tid på mere indbringende aktiviteter som at finde nye kunder.
 • En inkassovirksomhed eller en advokat er specialiseret i at inddrive tilgodehavender. Det forøger sandsynligheden for, at skyldner betaler dit krav.
 • Ofte er et brev fra et inkassofirma eller en advokat tilstrækkeligt til, at skyldner betaler dit krav.
 • I fogedretten vil du være repræsenteret af en specialist som ved, hvordan skyldners skal afhøres. Du har derfor større sandsynlighed for at få sikkerhed i skyldners aktiver.
 • Hvis dit krav har været i for fogedretten, forøges forældelsesfristen fra 3 år til 10 år. En faktura forælder 3 år fra betalingsfristen.
 • Hvis skyldner erklæres insolvent i fogedretten, kan du afskrive dit tab.
 • Hvis skyldner ikke kan betale dit krav på en gang, vil dit inkassofirma eller advokat administrere en afdragsordning for dig.
 • Hvis skyldner har indsigelser, kan din advokat indbringe dit krav for civilretten (Det kan et inkassobureau ikke). Hvis du vinder sagen, har du en dom for dit krav. CloudCollect er en del af Stohn Advokatfirma, og vi kan derfor også behandle sager med indsigelser.
 • De fleste af udgifterne ved inkasso skal dækkes af skyldner.

Ulemper

 • Inkasso hos en advokat eller et inkassofirma koster penge. Priserne kan være meget forskellige. Du bør læse vilkår og betingelser, inden du vælger parter.
 • Læs anmeldeser! Hvis et inkassofirma ikke har gode anmeldelser, så hold dig væk. Som i alle andre brancher, findes der både gode og mindre gode inkassovirksomheder. Du bør derfor læse anmeldelser, inden du vælger. Anmeldelserne kan findes på både Google, Trustpilot og Facebook. På Google finder du anmeldelser ved at skrive inkasso efterfulgt af et bynavn, eks. “inkasso København”.
 • Du kan miste kunderelationen. Det giver sig selv, at ingen bryder sig om at blive send til inkasso. Du bør derfor have udtømt andre muligheder, inden du sender dit krav til inkasso. Har du ringet til skyldner? En opringning kan ofte være tilstrækkeligt til, at skyldner betaler.
 • Inkasso kan tage tid. Hvis skyldner ikke betaler efter at have modtaget et inkassovarsel og inkassobrev, og det bliver nødvendigt at indbringe dit krav for fogedretten, skal du indstille dig på, at der nemt kan gå 3 måneder, før skyldner indkaldes til et fogedretsmødet. Her finder du en oversigt over behandlingstider i fogedretten.
 • Du kan ikke klippe håret af en skaldet! Hvis skyldner ikke har penge, kan fogedretten erklærer skyldner insolvent.

Hvordan overdrager jeg mit krav til inkasso?

Når du har udtømt muligheder for selv at opnå betaling, kan du sende dit krav til inkasso. Du sender din sag ved at oprette en konto hos CloudCollect. Hvis du gerne vil blive klogere på, hvordan CloudCollect fungerer, kan du se vores videoer her.

 

Hvornår kan du overdrage dit krav til inkasso?

Der er grundlæggende fem betingelser som skal være opfyldt, før du sender dit krav til inkasso.

 1. Dit krav skal være forfaldent, dvs. at skyldners forpligtelse til at betale er indtrådt. Dit krav kan eksempelvis støttes på en faktura, dom eller et gældsbrev.
 2. At du har sendt et rykkerbrev med et inkassovarsel (påkravsskrivelse) til skyldner. CloudCollect kan sende inkassovarslet for dig, men der er visse fordele i, at du selv sender det. Her finder du et eksempel på en påkravsskrivelse. Du kan sende inkassovarslet som første rykker.
 3. Skyldner må ikke være uenig i dit krav. Hvis skyldner er uenig i dit krav, kan du bede din advokat om at indbringe dit krav for domstolene, som herefter vil afgøre, om du har et krav. Den tabende part kan blive pålagt at betale sagens omkostninger. Det er derfor ikke uden konsekvenser for skylder at rejse indsigelser, som ikke holder i retten.
 4. Dit krav må ikke overstige 100.000,- kr. excl. renter, gebyrer og salærer, medmindre du har et underskrevet gældsbrev eller en dom for dit krav.
 5. Skyldner må ikke være under konkurs, under tvangsopløsning eller død.

Hvad sker der, hvis skyldner ikke betaler?

Hvis skylder trods henvendelser fra dig og dit inkassofirmaet ikke betaler, kan dit krav indbringes for fogedretten. Et besøg fra fogedretten kan motivere skyldner til at betale, og derfor slutter mange sager inden fogedretsmødet. Hvis skyldner hverken gør indsigelser mod kravet eller betaler, vil fogedretten fastsætte en dato for et møde i fogedretten. Under fogedretsmødet vil skyldner blive afhørt om sin økonomi og ejendele.

 

Hvordan kan et inkassofirma eller en advokat sikre dig?

Inkassofirmaet eller din inkassoadvokat vil under fogedretsmødet forsøge at sikre dit krav. Dit krav sikres ved, at der gøres udlæg (tages sikker i) skyldners ejendele, eks. en bil eller et hus. Hvis skyldner misligholder den afdragsordning som indgås i fogedretten, kan skyldner registreres i RKI (Experian) og lignende registre og de udlagte aktiver kan sælges på auktion. Processen i fogedretten kaldes indenretlig inkasso.

 

Forudsætningen for at dit krav kan indbringes for fogedretten er følgende:

 • at skyldner ikke har indsigelser mod kravet
 • at dit krav ikke overstiger 100.000,- kr. excl. renter, gebyrer og salærer
 • at skyldner ikke er under konkurs, gældsernæring eller død

CloudCollect beregner et salær på 1.000,- kr. for at indbringe dit krav for fogedretten. Hvis dit krav er på mere end 100.000,- kr., kan det ikke indbringes for fogedretten, med mindre skyldner har underskrevet et gældsbrev som er eksigibelt. Er det ikke tilfældet, skal der udtages stævning.

 

Konklusion

Selv om der både er ulemper og fordele forbundet ved at sende dit krav til inkasso, kan inkasso i de fleste tilfælde betale sig. Det er et faktum, at manglende handling vil reducere dine chancer for, at skyldner betaler. Uanset om din vurdering er, at skyldner trods inkasso ikke vil betale, skal du overveje fordelene ved at have indbragt dit krav for fogedretten. Hvis skyldner i fogedretten erklærer sig ude af stand til at betale, kan du afskrive tabet. Du må som udgangspunkt ikke afskrive tabet, hvis du ikke har indbragt dit krav for fogedretten.

 

Har du spørgsmål til inkassoprocessen, er du velkommen til at kontakte mig eller mine kollegaer på telefon 66 80 40 40. Du kan også kontakte os via vores chat eller ved at skrive en e-mail til info@cloudcollect.dk

Mangler du betaling?

Indtast dine kontaktoplysninger og lad os hjælpe dig med at få sagen ud af verden med det samme.