Tlf. +45 66 80 40 40

Hvor lang tid tager inkasso?

Hører du til gruppen af erhvervsdrivende der ikke har en fast procedure for, hvornår du sender forfaldne fakturaer til inkasso? Det giver sig selv, at vi ikke kan starte inddrivelsen, før du har sendt sagen til os. Sender du sagen hurtigt, er der større sandsynlighed for, at du ender med at få betaling.

 

Indfør en fast procedure for, hvornår du sender dine krav til inkasso

 

Er du tilbageholdende med at sende dit krav til inkasso, fordi du er i tvivl om processen og prisen? Her finder du vores priser. Du er selvsagt velkommen til at kontakte os på telefon 66 80 40 40, hvis du ønsker at høre, hvad der sker, når du sender dit krav til inkasso.

 

Hvornår kan jeg sende mit krav til inkasso?

Du kan sende din faktura til CloudCollect, hvis fristen for betaling er overskreden, og skyldner ikke er uenig i dit krav. Det er således ikke en betingelse, at du har sendt et rykkerbrev til skyldner, før du sender sagen. Vi anbefaler dog, at du sender en venlig påmindelse til skyldner og et rykkerbrev med et inkassovarsel, før du sender os sagen. Læs mere om, hvorfor vi anbefaler denne procedure.

 

Hvis skyldner er uenig i dit krav, skal du følge en anden procedure, som du kan læse mere om i denne artikel om indsigelser af Torben Stohn.

 

Identificer skyldner og undgå din inkassosag tager længere tid end højest nødvendigt

Inden du sælger et produkt eller en ydelse til din kunde, skal du være sikker på, hvem du handler med. Den mest sikre identifikation er et cvr.nr. CloudCollect anbefaler, at du ud over et cvr.nr. også har en e-mail og et telefonnummer på skyldner. Hvis du handler med en privat, bør du få oplyst navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Hverken vi eller fogedretten kan behandle dit krav, hvis der er tvivl om, hvem du har handlet med. Vores service inkluderer ikke, at vi skal bruge tid på at undersøge skyldners identitet.

 

De fleste betaler, når de modtager vores inkassobrev

 

Inkassobrevet indeholder en frist på 10 dage til at betale dit krav. Konsekvensen af ikke at betale er, at vi sender din sag i fogedretten. De fleste skyldnere vælger derfor at betale umiddelbart efter, at de modtager vores inkassobrev. Inkassobrevet sender vi typisk samme dag eller dagen efter, vi modtager din sag. Vi følger inkassobrevet op med en telefonopringning til skyldner. Hvis det bliver nødvendigt, at sende din sag i fogedretten, skal du have tålmodighed, idet en typisk fogedsag afsluttes inden for 2 til 6 måneder.


Din inkassosag tager længere tid, hvis skyldner ikke kan betale dit krav på én gang  

For de skyldnere som ikke har mulighed for at betale på én gang, kan det være nødvendigt, at vi tilbyder en afdragsordning. Vi indgår typisk ikke en afdragsordning som strækker sig ud over 10 måneder. Vi tilbyder som hovedregel kun en afdragsordning til de skyldnere, som kan betale et afdrag med det samme. Du er velkommen til at oplyse os, hvor lang en afdragsordning, du kan acceptere, når du sender sagen til os.

 

Længden af afdragsordningen (løbetiden) fastsætter vi ud fra et hensyntagen til dig og skyldner. Både du og skyldner har interesse i, at størrelsen af afdrag fastsættes ud fra et hensyn til, hvad skyldner realistisk set kan betale.

Der er stor forskel på sagsbehandlingstiden i de forskellige forgedretter

Der er forskel på, hvor lang tid det tager fogedretterne at behandle din fogedsag. Nedenfor kan du se en statistik for, hvor mange procent af fogedsagerne der slutter inden for henholdsvis 2, 4 og 6 måneder i 2019.

2 måneder4 måneder6 måneder
Alle byretter568793
Hjørring549599
Aalborg499298
Randers
247789
Århus227988
Viborg428995
Holstebro8199100
Herning589598
Horsens549095
Kolding769598
Esbjerg449197
Sønderborg365568
Odense799597
Svendborg155685
Nykøbing Falster719598
Næstved368895
Holbæk359499
Roskilde789296
Hillerød729497
Helsingør689295
Lyngby879497
Glostrup799497
Frederiksberg618894
København608693
Bornholm98100100

Mangler du betaling?

Indtast dine kontaktoplysninger og lad os hjælpe dig med at få sagen ud af verden med det samme.