Tlf. +45 66 80 40 40

Afdragsordning – Overvejelser du bør gøre, inden du indgår en afdragsordning

En afdragsordning kan være et alternativ til inkasso og indebærer, at skyldner betaler dit krav over en periode. Du kan indgå en afdragsordning med skyldner uden om fogedretten, men så går du glip af den sikkerhed det giver, at du har udlæg i skyldners ejendele.

 

Er det en god idé at indgå en afdragsordning?

Svaret på det spørgsmål afhænger af en række faktorer herunder:

 • I hvor høj grad likviditeten i din virksomhed påvirkes af, at skyldner ikke betaler dit krav med det samme. Du skal være i stand til at betale de løbende omkostninger, du har ved at drive din virksomhed.
 • At skyldner ikke misligholder aftalen
 • Hvor længe du skal vente på at få din betaling (Løbetiden)

Hvis du forventer, at skyldner betaler dit krav inden for en overskuelig periode og ikke misligholder aftalen, kan en afdragsordning være en fornuftig løsning for både dig skyldner. Du bør være varsom med at indgå en afdragsordning, hvis du ikke har tillid til, at aftalen vil blive overholdt, eksempelvis fordi du ved, at skyldner er på randen af konkurs.

 

Når du indgår en afdragsordning, skal du opveje fordelene overfor ulemperne.


3 ulemperne ved at tilbyde en afdragsordning

 1. Du skal bruge tid på at forhandle, indgå og administrere ordningen. Denne ulempe kan du komme uden om ved at overlade opgaven til CloudCollect.
 2. Skyldner kan gå konkurs eller blive tvangsopløst, inden du har fået fuld betaling.
 3. Din likviditet vil være påvirket, indtil skyldner har betalt dit krav.
 4. Du løber en mindre risiko for, at du bliver kendt som en virksomhed, hvor det er ok ikke at betale med det samme.

3 fordele ved at tilbyde en afdragsordning

 1. Du kan kræve at skyldner betaler renter i afdragsperioden.
 2. Din fleksibilitet med betalingen kan betyde, at skyldner kan fortsætte sin virksomhed, og dermed bevarer du måske en kunde.
 3. Hvis du selv indgå afdragsordningen, kan du undgå udgifterne til et inkassofirma.

Hvordan fastsætter jeg størrelsen af afdrag?

Det giver ingen mening at fastsætte afdrag som skyldner realistisk set ikke kan betale. Lytter du til skylder og fastsætter realistiske afdrag, minimerer du risikoen for, at skyldner ikke betaler som aftalt.

 

Hvad er der af ulemper og fordele ved at indgå en afdragsordning i og uden om fogedretten?

Fordelen ved at indgå en afdragsordning med skyldner uden om fogedretten er, at du ikke behøver at vente på, at skyldner bliver indkaldt til et fogedretsmøde. I skrivende stund er fogedretterne lukket på grund af virussen Corona, og du må derfor forvente ekstra lang sagsbehandlingstid. Ulempen ved afdragsordningen uden om fogedretten er, at du ingen sikkerhed har for, at skyldner betaler som aftalt.

 

Fordelen ved at indgå aftalen om afdrag i fogedretten er, at du foruden afdragsordningen samtidig vil få sikkerhed i skyldners værdier (udlæg), eksempelvis i skyldners ejendom eller bil. Udlægget betyder, at du har en klemme på skyldner, idet du kan sælge de udlagte aktiver på auktion, hvis skyldner misligholder afdragsordningen. En afdragsordning indgået i fogedretten vil typisk ikke strække sig ud over 10 måneder.

 

CloudCollect indgår og administrerer afdragsordning for dig

Hvis du gerne vil undgå de fleste af de ulemper, der er forbundet med at indgå en afdragsordning, kan du overlade opgaven med at indgå og administrere afdragsordningen til CloudCollect. CloudCollect indbringer dit krav for fogedretten, hvis skyldner misligholder aftalen. Vi gør følgende for dig:

 

 • Udarbejder et gældsbrev med en afdragsordning. Vores gældsbrev er eksigibel, det vil sige, at vi kan sende dit krav direkte i fogedretten, hvis skyldner misligholder aftalen.
 • Administration af aftalen. Skyldner betaler til vores kontor, og afdragne bliver sat ind på din klientkonto. Vi følger op overfor skyldner, hvis skyldner misligholder aftalen.
 • Telefonisk og skriftlig rykning af skyldner, hvis afdrag udebliver.

Vil du høre mere? Kontakt os på telefon 66 80 40 40 eller på info@cloudcollect.dk

 

Mangler du betaling?

Indtast dine kontaktoplysninger og lad os hjælpe dig med at få sagen ud af verden med det samme.