Tlf. +45 66 80 40 40

Forfaldsdato er den dato, hvor du kan kræve din faktura betalt

Forfaldsdato er den dato, du kan kræve betaling. Forfaldsdatoen skal fremgå af din faktura. De fleste økonomisystemer herunder e-conomic, Billy Regnskabsprogram og Dinero tager højde for, at din faktura indeholder en forfaldsdato. Hvis du ikke har aftalt, hvornår dit krav skal betales, vil forfaldsdatoen i din faktura blive lagt til grund.

Hvad er en forfaldsdato?

Det er dig som bestemmer, hvornår din kunde skal betale din faktura. Du kan eksempelvis kræve kontant betaling, dvs. at skyldner skal betale din faktura samtidig med, at du leverer din ydelser eller dit produkt. Hvis du ikke har behov for kontant betaling, kan du vælge, at skyldner først skal betale på et senere tidspunkt. I daglig tale kaldes det kredittid. Hvis du har bedt skyldner om senest at betale på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, vil forfaldsdatoen blive udskudt til den førstkommende søndag.

 

Hvornår er forfaldsdatoen, hvis intet er aftalt?

Hvis du ikke har aftalt, hvornår hvornår din faktura skal betales, skal skyldner normalt betale dig kontant. Hvis du arbejder inden for en branche, hvor der er kutyme for, at kunderne betaler efter et bestemt antal dage, er det denne kutyme/sædvane som vil være afgørende for, hvornår du kan kræve betaling. Hvis ikke det er muligt at fastslå forfaldsdatoen, er skyldner først forpligtet til at betale, når du kræver betaling.

Hvad sker der, hvis min kunde ikke overholder en forfaldsdato?

Betales din faktura ikke inden forfaldsdatoen, har din kunde have misligholdt sin del af aftalen. Skyldners misligholdelse giver dig visse rettigheder (misligholdelsesbeføjelser). Dine beføjelser er, at du kan beregne renter af dit krav og sende et rykkerbrev til skyldner. Renten kaldes morarenter. Hvis skyldner trods dit rykkerbrev ikke betaler, kan du sende dit krav til inkasso.

 

Skyldner har oplyst, at fakturaen er betalt, men jeg har ikke modtaget pengene. Hvad gør jeg?

Hvis du og skyldner ikke har samme bank, vil der gå et antal dage, fra pengene er overført, til de står på din konto. Det er skyldner der bærer risikoen for, at du modtager betalingen, og at du modtager betaling til tiden. Hvis skyldner har overført dine penge via en bankoverførsel, er betalingen rettidigt, hvis pengene senest er overført til dig på forfaldsdatoen.

Mangler du betaling?

Indtast dine kontaktoplysninger og lad os hjælpe dig med at få sagen ud af verden med det samme.