Tlf. +45 66 80 40 40

RKI-registret, hvad er det? Og kan jeg tjekke om en person er i RKI?

RKI-registret (Experian) er et såkaldt negativregister ligesom Debitor Registeret. Både RKI og Debitorregistret er registrer over dårlige betalere. Hvad betyder RKI? RKI står for Ribers Kredit Information. Hvis du gerne vil lægge pres på skyldner, skal du benytte et inkassofirma eller en inkassoadvokat, som er RKI inkassopartner eller har adgang til Debitor Registret.

 

Inkasso hos CloudCollect giver dig mulighed for at få skyldner registret i RKI 

Du betaler ikke ekstra for, at vi foretager en registrering af skyldner i RKI. Vi gør brug af registreringen i de tilfælde, hvor vi eller du skønner, at en registrering vil motivere skyldner til at betale dit krav. En registrering af skyldner kræver, at betingelserne for registrering er opfyldt.

 

RKI-registret og inkasso

Når skyldner modtager et brev fra en inkassoadvokat eller et inkassofirma, vil der i brevet typisk stå, at skyldner vil blive indberettet til RKI eller Debitorregistret, hvis kravet ikke betales. Det er ikke i strid med god inkassoskik at informere skyldner om, at manglende betaling kan betyde en registrering i RKI. Debitor kan først forlange at registreringen slettes, når dit krav er betalt. Registreringen vil dog blive slettet, når der er gået fem år fra registreringen er foretaget.

 

Skyldner vil automatisk få besked om registreringen i RKI, og det kan være med til at motivere skyldner til at betale dit krav. Efter en RKI registrering, vil skyldner have svært ved at få kredit hos virksomheder, der har adgang til RKI.

 

Hvilke betingelser skal være opfyldt, før du må “true” med indberetning til RKI?

  • Skyldner må ikke være uenig i dit krav (bestridt krav).
  • Du må ikke true med RKI, hvis du reelt ikke har mulighed for at foretage en registrering af skyldner?
  • Betalingsfristen skal være udløbet.
  • Din hovedstol (dvs. dit oprindelige fakturakrav) skal være mere end 200,- kr. (1.000,- kr. for det åbne register)
  • Skyldner skal have en frist til at betale på minimum 4 uger, før en registrering gennemføres.
  • Du skal have sendt tre rykkerbreve til skyldner. Skyldner har ikke krav på et varsel, hvis kravet eksempelvis er indbragt for fogedretten.
  • Tredje rykker skal indeholde en advarsel om indberetning til RKI

Hvem kan se RKI? – Det åbne og lukkede register

Hos RKI findes der det åbne og lukkede register. Det lukkede register kan kun ses af kreditor og kreditors repræsentant, mens det åbne register kan ses af andre. En registrering af skyldner i det åbne register kræver, at skyldner har erkendt at skylde dig pengene eller, at der er afsagt en dom som fastslår, at du har et krav, og at dit krav er på minimum 1.000,- kr.

Hvordan tjekker jeg RKI? Og hvad koster et abonnement?

Du kan kun få adgang til RKI, hvis du betaler for et medlemskab. Hvis du ønsker at få oplyst hvad et medlemskab koster, kan du kontakte RKI (Experian).

Mangler du betaling?

Indtast dine kontaktoplysninger og lad os hjælpe dig med at få sagen ud af verden med det samme.