Tlf. +45 66 80 40 40

Fogedretten – 4 fordele og 4 ulemper ved retslig inkasso

Fogedretten kan hjælpe dig med at få skyldneren til at betale dit krav, men er det det værd? Der er både fordele og ulemper ved at indgive din sag til fogedretten.

 

Hvad sker der i fogedretten?
Et fogedretligt forløb foregår typisk således: Din repræsentant (et inkassofirma eller en inkassoadvokat) indgiver dit krav til fogedretten ved at sende et betalingspåkrav eller en fogedrekvisition.

 

 • Fogedretten informerer skyldneren om, at der er rejst et krav imod dem ved fogedretten. Hvis dit krav er baseret på en faktura, får skyldneren 14 dage til at fremsætte indsigelser.
 • Fogedretten fastsætter en dato for et fogedretsmøde.
 • Fogedretsmødet afholdes. Hvis skyldneren ikke møder op, kan skyldneren blive afhentet af politiet.

Hvad foregår der i fogedretten?
Skyldneren er forpligtet til at møde op i fogedretten. Som kreditor vil du være repræsenteret af en advokat eller et inkassofirma, og du behøver derfor ikke selv at deltage.

 

Fogedretsmødet begynder typisk med, at retten sikrer sig, at personen til stede faktisk er skyldneren. Derefter vurderer retten dit krav.

 

Retten eller din inkassoadvokat spørger skyldneren, om dit krav kan betales med det samme. Det er sjældent, at skyldneren på dette tidspunkt kan betale hele dit krav på én gang, og derfor vil mødet typisk fortsætte med, at din repræsentant afhører skyldneren og spørger ind til, hvilke værdier skyldneren har, som der kan tages sikkerhed i. Dette kan for eksempel være en bil, et hus eller andre værdifulde aktiver.

 

Skyldneren er forpligtet til at besvare de spørgsmål, som din inkassoadvokat stiller. Hvis skyldneren nægter at oplyse, hvor et bestemt aktiv befinder sig, kan forvaring komme på tale.

 

Hvad sker der, hvis skyldneren ikke kan betale mit krav?
Det er meget almindeligt, at skyldneren ikke kan betale hele dit krav på én gang. I stedet kan skyldneren tilbyde en afdragsordning. Hvis fogedretten fastsætter en afdragsordning, og skyldneren overholder aftalen, har skyldneren ret til at beholde kontrollen over de aktiver, som du har taget sikkerhed i. Du er ikke forpligtet til at acceptere en afdragsordning, der strækker sig over mere end 10 måneder.

 

Kan jeg selv indgive et krav til fogedretten?
Ja, du kan selv indgive et krav til fogedretten, men er det klogt? Det korte svar er nej. Hvis du ønsker at få noget ud af fogedretsmødet, skal skyldneren afhøres af en person, der har erfaring med at håndtere sådanne møder. Dit krav indgives til fogedretten ved at sende en betalingspåkrav eller en fogedrekvisition til fogedretten. Det er ikke nemt at udfylde en betalingspåkrav korrekt. Derfor anbefales det at få hjælp fra en advokat eller et inkassofirma til at kontakte fogedretten.

 

Opfylder du betingelserne for at indgive dit krav til fogedretten?
Din faktura er ikke et grundlag, som du kan bruge til at sende dit krav direkte til fogedretten, uanset hvor mange rykkerbreve du har sendt til skyldner. Først når du har et bevis for at have et pengekrav, kan du sende det til fogedretten. De mest almindelige beviser er:

 • En dom – Dommen fastslår at skyldner er forpligtet til at betale dig et beløb.
 • Et betalingspåkrav, som er 2. påtegnet.
 • En aftale med skyldner – Skyldner underskriver og forpligter sig til at betale dig et beløb. Det skal være klart, at aftalen kan bruges som grundlag i fogedretten.

Hvad koster fogedretten, og hvem betaler?
For at få dit krav behandlet i fogedretten, skal du betale en retsafgift på 750,- kr. og et salær til din advokat eller et inkassofirma. Retsafgiften er kun en omkostning, da skyldner til sidst vil blive pålagt at betale den. Skyldner vil dog ikke være ansvarlig for de udgifter, du har til en advokat eller et inkassofirma. CloudCollect beregner et salær på 1.000,- kr. inkl. moms for at indbringe dit krav for fogedretten.

 

Er skyldner forpligtet til at møde op i fogedretten? 
Ja! Og det er ikke gratis for skyldneren at udeblive fra mødet. Medmindre skyldneren er forhindret på grund af sygdom, har skyldneren pligt til at møde op i fogedretten. Ofte vælger skyldneren dog at ignorere indkaldelsen, og i så fald vil din advokat bede retten om at fremstille skyldneren med hjælp fra politiet (politifremstilling).  Skyldneren vil skulle betale for det mødesalær, som din advokat vil få tilkendt for at have ventet forgæves på skyldneren. I sidste ende er det derfor skyldneren, der betaler prisen for ikke at møde op i retten.

 

Hvor lang tid tager fogedretten?
Fogedretterne er travle, så du skal have tålmodighed. I øjeblikket tager det ca. 4 måneder fra dit krav er indbragt, til fogedretten fastsætter en dato og et klokkeslæt for et retsmøde. Du kan læse mere om sagsbehandlingstider på domstolenes hjemmeside.

 

Opsummering af fordele og ulemper ved at indbringe dit krav for domstolene:

Fordele:

 1. Du får en dom for dit krav, hvilket betyder at forældelsesfristen forlænges fra 3 år til 10 år.
 2. Dine chancer for at få betaling øges, da skyldneren ikke ønsker at møde op i fogedretten. Derfor ender mange fogedretssager med, at skyldneren betaler inden retsmødet.
 3. Hvis skyldneren misligholder en afdragsordning, kan du sælge de aktiver som der er tage sikkerhed i på auktion, hvilket sætter pres på skyldneren og øger dine chancer for betaling.
 4. Hvis skyldneren erklærer, at han/hun ikke ejer noget og afgiver en insolvenserklæring, kan du afskrive tabet. Dit tab kan i udgangspunktet ikke afskrives, medmindre du har forsøgt at inddrive det.

Ulemper:

 1. Du skal betale retsafgiften (typisk 750,- kr.) som fogedretten kræver for at behandle din sag. Hvis skyldneren ikke ejer noget, vil du ikke få disse penge tilbage.
 2. Du skal også betale dit inkassofirma eller din advokat for at assistere dig med at indbringe dit krav og hjælpe dig med at afhøre skyldneren. Hos CloudCollect er denne udgift 1.000,- kr. inklusiv moms.
 3. Skyldneren kan erklære, at han/hun ikke ejer noget (give en insolvenserklæring).
 4. Det kan ske, at skyldneren går konkurs, bliver tvangsopløst eller dør inden fogedretsmødet.

Typisk kan det betale sig at indbringe dit krav for fogedretten, men der findes tilfælde, hvor det ikke giver mening. Hos CloudCollect foretager vi en individuel vurdering, bl.a. ved at undersøge, om skyldneren er registreret i RKI. Derefter drøfter vi dine muligheder med dig. Hvis du har behov for hjælp til fogedretten, er du velkommen til at kontakte os på telefon 66 80 40 40, eller du kan kontakte os i chatten.

Mangler du betaling?

Indtast dine kontaktoplysninger og lad os hjælpe dig med at få sagen ud af verden med det samme.