Tlf. +45 66 80 40 40

Betalingspåkrav – Opfyld disse betingelser og send dit krav i fogedretten!

Betalingspåkrav gør det enkelt for dig at sende dit krav i fogedretten. De fleste skyldnere vil gerne undgå at møde op i fogedretten, og derfor kan du ofte få skyldner til at betale ved at sende et betalingspåkravet. I denne artikel kan du læse mere om fordele og ulemper ved at sende dit krav i fogedretten.

 

Du kan sende et betalingspåkrav, uanset om dit krav bygger på en faktura, en aftale eller andre omstændigheder. Du kan også sende benytte et betalingspåkrav, selv om du retter kravet mod flere personer. Processen er forholdsvis enkel og kaldes derfor (Den forenklede inkassoproces).

Kan det svare sig at sende mit krav i fogedretten?

Ja! og det er uanset om skyldner betaler. Hvis skyldner ikke betaler dig, har fogedretten den fordel:

 • At fristen for forældelse af dit krav forøges fra 3 år til 10 år
 • Du kan afskrive dit tab
 • Renter forælder normalt efter 3 år. Når dit krav har været sendt i fogedretten, vil det påvirke forældelsen af dine renter. Påløbne renter renter frem til fremlæggelsen i fogedretten vil være omfattet af 10-års fristen.

Opfylder du betingelserne for at sende et betalingspåkrav?

Du kan benytte den forenklede inkassoproces, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Din faktura er forfalden
 • Dit krav er under 100.000 kr. (renter og omkostninger medregnes ikke)
 • Du må ikke forvente, at skyldner er uenig i dit krav eller vil rejse et modkrav
 • Du har sendt et inkassobrev til skyldner

Hvad koster det at sende et betalingpåkrav?

Der er omkostninger forbundet med at sende dit krav i fogedretten. En af omkostningerne er en afgift til staten som kaldes “retsafgift”. For krav krav op til 50.000 kr., vil retsafgiften være 700 kr. Hvis dit krav er mere end 50.000 kr., vil retsafgiften være højere. Du kan beregne retsafgiften på domstolenes hjemmeside.

 

Din inkassoadvokat eller et inkassofirma vil beregne et mindre salær for at udfylde betalingspåkravet og repræsentere dig i fogedretten. CloudCollect beregner et salær på 1.000 kr. for at sende dit krav i fogedretten, afholde fogedretsmøde og administrere den afdragsordning, som ofte bliver resultatet af et fogedretsmøde.

 

Hvis skyldner ikke møder op i fogedretten, vil du få mulighed for at få skyldner fremstillet med hjælp fra politiet. Politifremstilling koster 400 kr. i retsafgift.

 

Skyldner skal betale retsafgiften!

For at få dit krav i fogedretten, skal du betale en retsafgift. Retsafgiften er kun et udlæg, dvs. at skyldner i sidste ende skal betale afgiften. Den afgift du betaler for at få skyldner fremstillet af politiet er også kun et udlæg. Hvis du eksempelvis har en faktura på 20.000 kr. og har betalt 700 kr. i retsafgiften, vil skyldner skulle betale dig 20.700 kr. Du kan dog ikke kræve, at skyldner også skal betale de udgifter, du har til din inkassoadvokat eller et inkassofirma. Hvis skyldner oplyser fogedretten, at han intet ejer (afgiver en insolvenserklæring), vil du ikke få dækket dine udgifter.

 

Kan jeg selv udfylde og sende et betalingspåkrav?

Ja! Der er ingen begrænsninger i, hvem der kan sende et betalingspåkrav. Du skal dog være opmærksom på, at det kan være vanskeligt at udfylde betalingspåkravet korrekt. Det er også en udfordring at afhøre skyldner i fogedretten. CloudCollect anbefaler derfor, at du benytter et inkassofirma eller en advokat med speciale i inkasso, hvis du ønsker at sende dit krav i fogedretten.

 

Hvis du selv ønsker at sende dit krav i fogedretten, skal du benytte denne blanket. Fogedretten vil afvise betalingspåkravet, hvis det ikke er udfyldt korrekt.

Hvilken ret skal jeg sende betalingspåkravet til?

Betalingspåkravet skal som udgangspunkt sendes til den ret, hvor skyldner har sin bopæl, eller hvorfra skyldner driver sin virksomhed.

 

Hvad gør fogedretten efter at have modtaget betalingspåkravet?

Fogedretten gør følgende:

 • Kontrollerer at betalingspåkravet er udfyldt korrekt
 • Fastsætter sagsomkostningerne (skyldner skal betale disse omkostninger)
 • Dit krav sendes til forkyndelse for debitor
 • Reagerer skyldner ikke inden 14 dage fra forkyndelsen, vil fogedretten 2. påtegne betalingspåkravet (Du har nu en dom for dit krav). Når du har en dom for dit krav, er det ikke længere et spørgsmål, om skyldner skal betale dig. Spørgsmålet er nu kun, om skyldner kan betale dig hele beløbet på én gang eller flere gange  (afdragsordning). 2. påtegningen giver dig samtidig den fordel, at fristen for forældelsen af dit krav stiger fra 3 år til 10 år.
 • Fogedretten oplyser dig og skyldner om en dato for fogedretsmødet, hvor du vil få mulighed for at tage sikkerhed i skyldners værdier (udlæg).

Hvad gør fogedretten, hvis skyldner er uenig i mit krav?

Når du sender betalingspåkravet til fogedretten, skal du tage stilling til, om fogedretten automatisk skal sende dit krav til civilretten, hvis skyldner er uenig i dit krav. Hvis skyldner er uenig i dit krav, skal skyldner inden 14 dage fra forkyndelsen af betalingspåkravet sende sine indsigelser til fogedretten.

 

CloudCollect sender som udgangspunkt dit krav i civilretten, hvis skyldner er uenig i dit krav

Som udgangspunkt beder CloudCollect altid fogedretten om, at sagen skal fortsætte i civilretten, hvis skyldner gør indsigelser mod dit krav. Det gør vi blandt andet, fordi valget er synligt for skyldner. Skyldner kan være fristet til at gøre indsigelser gældende, hvis resultatet da vil være, at sagen blev afsluttet.

 

Hvis du lader dig repræsentere af CloudCollect, kan vi føre sagen for dig i civilretten. Vi kan tilbyde denne ekstra service, fordi vi deler kontor og medarbejdere med Stohn Advokatfirma. Vi hjælper dig naturligvis med at overveje, om det kan svare sig at føre en retssag.

Kan jeg få retsafgiften tilbage, hvis skyldner erklærer, at han intet ejer?

Ja! hvis du beder fogedretten om ikke at forkynde betalingspåkravet, hvis skyldner er insolvent. Insolvent betyder, at skyldner ikke har nogle aktiver, som du kan gøre udlæg i. Det er imidlertid en fordel for dig at bede fogedretten om at forkynde betalingspåkravet overfor skyldner, uanset om skyldner er insolvent, idet du på denne måde kan få en dom for dig krav. Ovenfor under overskriften: “Kan det svare sig at sende mit krav i fogedretten?”, kan du læse om fordelene ved at få en dom for dit krav.

 

CloudCollect beder som udgangspunkt fogedretten om at forkynde betalingspåkravet overfor skyldner, og det er uanset om skyldner er insolvent eller under konkurs.

 

Konklusion

Som udgangspunkt anbefaler CloudCollect, at du sender alle dine krav i fogedretten. Selv i de tilfælde, hvor skyldner står registreret i RKI (Experian), kan det vise sig at være klogt sende et betalingspåkrav. Du opnår at forlænge forældelsesfristen for dit krav til 10 år. Inden for de næste 10 år, må du forvente, at skylder er kommet til penge igen.

 

Hvis skyldner er en virksomhed, som du forventer at ved at gå konkurs, og du samtidig ikke forventer, at der er penge i konkursboet, ja så skal du overveje, om fogedretten er det rigtige næste skridt.

 

Kontakt CloudCollect hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre.

Mangler du betaling?

Indtast dine kontaktoplysninger og lad os hjælpe dig med at få sagen ud af verden med det samme.