Tlf. +45 66 80 40 40

Hvad er fogedretten?

Fogedretten er en selvstændig del af domstolene som kan inddriver dit krav, når der er et sikkert grundlag for, at skyldner skal betale dig.

 

Fogedretten sikrer dig ved at: 

 • Tage sikkerhed i skyldners aktiver (udlæg). Der kan eksempelvis være tale om en bil en bolig eller et depositum.
 • Gennemføre fogedforretninger på skyldners bopæl eller virksomhed.
 • Medvirke til at skyldners aktiver, herunder ejendom, bliver solgt på auktion.

Hvad koster det at komme i fogedretten?

Udgiften til fogedretten består af en retsafgift og et honorar til dit inkassofirma eller inkassoadvokat. Retsafgiften er en afgift, som du betaler til staten. Hvis dit oprindelige fakturakrav ikke overstiger 50.000,- kr., er retsafgiften 700 kr. Fogedretten lægger retsafgiften oven i dit krav, og det er derfor skyldner, som ender med at betale afgiften.

 

Hvis dit oprindelige fakturakrav overstiger 50.000,- kr., kan du beregne afgiften ved at benytte domstoles beregner. Denne beregner kan også anvendes til at beregne retsafgiften, når dit fundament for kravet er dom eller et underskrevet gældsbrev.

 

Ud over retsafgiften skal du betale dit inkassofirma eller din inkassoadvokat et honorar for at assistere dig. Du kan ikke kræve, at skyldner betaler dine udgifter til inkassofirmaet eller din advokat. CloudCollect beregner et salær på 1.000,- kr. inklusiv moms for at assistere dig i fogedretten. 

Hvad må fogedretten tage?

Hvis skyldner ikke misligholder den afdragsordning som indgås i fogedretten, tager fogedretten som udgangspunkt ikke noget fra skyldner. Det er fogedretten som vurderer hvilke aktiver, du kan tage i sikkerhed (gøre udlæg i). Kriteriet for, at du kan gøre udlæg i et aktiv er, at aktivet har en høj værdi.

 

Hvordan sikrer CloudCollect dig i fogedretten?

For at sikre dig bedst muligt, tager CloudCollect udlæg i skyldners aktiver, selv om skyldner tilbyder en afdragsordning. Aktiver kan sælges på auktion, hvis skyldner ikke betaler afdrag. Eksempler på aktiver som kan tages i sikkerhed er:

 

 • Dyre pc´er
 • Macs
 • Nyere Iphones
 • Biler
 • Fast ejendom

Der ligger to begrænsninger i, hvad du kan tage i sikkerhed. Første begrænsning er, at du ikke kan tage sikkerhed i mere, end hvad der skal til for, at dit krav er sikret. Den anden begrænsning er, at alle i Danmark har ret til et simpelt hjem (trangsbeneficiet). Du kan derfor ikke tage sikkerhed i aktiver, som man normalt finder i et hjem herunder:

 

 • Spisestuemøbler
 • Senge
 • Sofaer
 • Sofaborde
 • Reoler
 • Lamper

Politifremstilling af skyldner

Hvis skyldner ikke møder i fogedretten, kan CloudCollect anmode fogedretten om, at skyldner fremstilles med hjælp fra Politiet (politifremstilling). En politifremstilling koster 400,- kr. i retsafgift. Denne afgift vil blive lagt til kravet, og det er derfor skyldner der ender med at betale udgiften.

Mangler du betaling?

Indtast dine kontaktoplysninger og lad os hjælpe dig med at få sagen ud af verden med det samme.